Hotel Lonca

Splošni pogoji poslovanja

Pogodbeni partnerji

Pogodbena partnerja sta Hotel Lonca d.o.o. in stranka/hotelski gost/naročnik (v nadaljevanju »gost«). Če je za gosta oddala naročilo tretja oseba, potem na podlagi solidarnega jamstva tretja oseba skupaj z gostom jamči hotelu za vse obveznosti iz pogodbe.


Sklenitev pogodbe

Pogodba je sklenjena, ko Hotel Lonca prejme pisno potrdilo s strani gosta in ko Hotel Lonca pošlje potrditev rezervacije gostu. S tem se smatra, da gost v celoti sprejema Splošne pogoje poslovanja (SPP). Ponudba za nastanitev ne pomeni rezervirane sobe. Gost mora potrditi prejeto ponudbo s ključnimi podatki, na osnovi katere prejme potrditev rezervacije, ki mu zagotavlja bivanje v hotelu. V posebnih primerih stalnih gostov, velja pisno naročilo, na katerega hotel pošlje potrditev rezervacije. Le-ta zagotavlja za gosta nastanitev.


Plačilni in odpovedni pogoji za individualne rezervacije (do 5 sob)

Individualno rezervacijo je mogoče odpovedati brez stroškov odpovedi do 24 ur pred datumom prihoda. V primeru odpovedi znotraj 24 ur pred prihodom ali v primeru neprihoda v Hotel Lonca se zaračuna prva noč. Plačilo v Hotelu Lonca (na recepciji) je možno s kreditno kartico ali z gotovino (samo EUR).

Cene v ceniku so v EUR. V ceno storitev je vštet DDV, ki se uporabnikom obračunava v skladu z zakonodajo, razen v primerih, ko je to izrecno drugače opredeljeno. Ob rezervaciji je potrebno vplačati 50 % akontacije, preostali znesek najkasneje ob odjavi. Račun za bivanje in morebitne druge storitve poravnate na recepciji hotela. V primeru daljšega bivanja je potrebno poravnati hotelski račun vsakih 7 (sedem) dni , ostali znesek pa ob odhodu. Račun lahko poravnate z gotovino, kreditno kartico (KATERE) ali nakazilom na poslovni račun Hotela Lonca. Cene so definirane na sobo s točno določenim številom oseb, za dodatne osebe v sobi ali kakršnokoli storitev se obračuna po aktualnem ceniku Hotela Lonca. Doplačila so definirana v aktualnem ceniku.


Plačilni in odpovedni pogoji za skupinske rezervacije (več kot 5 sob)

Za rezervacije 5 ali več sob veljajo posebni plačilni in odpovedni pogoji, ki jih oblikujemo za vsako rezervacijo individualno.


Varovanje osebnih podatkov in zaupnost podatkov

Hotel Lonca izpolnjuje pravila o zaupnosti in deluje v skladu z varovanjem osebnih podatkov. Ob prijavi v Hotel Lonca mora gost predložiti veljaven osebni dokument s fotografijo, iz katerega za nadaljnje delo receptor uporabi naslednje podatke: ime in priimek gosta, datum rojstva, spol in državljanstvo. Enake podatke receptor potrebuje tudi od spremljajočih gostov. Osebni podatki se uporabljajo za rezervacijo sob, plačilo in za prijavo na policijo (Ajpes), ki je zakonsko obvezna. Ob prijavi v hotelu receptor preveri tudi številko in veljavnost kreditne kartice.


Prijava v hotel

Iz varnostnih razlogov morajo gostje ob prijavi imeti s seboj veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list). Gost mora podati podatke kreditne kartice, ki veljajo kot garancija. V kolikor je gost podatke posredoval že pri rezervaciji, podatke posreduje ob prihodu ponovno iz varnostnih razlogov. Kreditna kartica mora biti fizično prisotna. Podatki kreditne kartice se hranijo do 5 dni po odhodu gosta iz hotela. Po tem datumu se podatki uničijo. V primeru izjemnih storitev, ima hotel pravico bremeniti kreditno kartico gosta, ki je navedena za garancijo točno določenih sob in časa bivanja na registracijskih obrazcih. V primeru, da gost nima kreditne kartice, mora položiti garancijo v gotovini. Le-ta se gostu na dan odhoda vrne, v kolikor ni neporavnanih storitev in drugih nastalih stroškov.

Če želi gost podaljšati bivanje, mora o tem nujno obvestiti recepcijo vsaj 24 ur pred dogovorjenim odhodom, storitve morajo biti poravnane pred podaljšanjem storitve.

Če gost zasede sobo in jo nato zapusti, ne da bi prenočil, se mu zaračuna celotna noč.

Če gost rezervira sobo za daljši čas in jo pred iztekom roka zapusti, se mu zaračuna celotna vrednost nočitev za rezervirano obdobje, razen kadar jo zapusti pred iztekom roka zaradi višje sile ali bolezni.

Delovni čas recepcije je od 6:00h do 22:00h. Izven delovnega časa recepcije je vstop v hotel Lonca možen na zadnjem vhodu z kartico ali enkratno kodo.

Prenočevanje je za osebe, ki niso plačale za bivanje in niso prijavljene v Hotelu Lonca strogo prepovedano.


Kajenje in čistoča

V zaprtih prostorih Hotela Lonca ni dovoljeno kaditi. V primeru kajenja vam bomo zaračunali strošek čiščenja ali škode. V primeru večjih madežev ali poškodb naše lastnine, soglašate s plačilom čiščenja. Dodatne stroške, povezane s sobo, boste poravnali ob odjavi.


Parkirišče

Parkiranje na našem parkirišču je odgovornost lastnika vozila, Hotel Lonca ne odgovarja za morebitno škodo. Parkiranje je za goste Hotela Lonca plačljivo in sicer znaša 10€ na dan.


Domači ljubljenčki

Domači ljubljenčki v Hotelu Lonca niso dovoljeni.


Cene

Ob prihodu v Hotel Lonca plačate turistično takso. Vse cene vključujejo DDV. Turistična taksa v ceno ni vključena. Zajtrk je vključen v ceno sobe.

Otroci

Otroci do 5,99. leta starosti v sobi s starši oz. dvema odraslima osebama bivajo brezplačno. Otroci starosti od 5,99. leta starosti do 11,99 leta starosti v sobi z dvema odraslima osebama plačajo 25€ na noč. Za otroke, starejše od 11,99 let, se zaračuna enako doplačilo kot za odrasle.

Otroška posteljica

Doplačilo za otroško posteljico se obračuna po ceniku.


Fitnes in savna

Hotelskim gostom v Hotelu Lonca je v času njihovega bivanja na razpolago neomejen brezplačen vstop v hotelski fitness ampak samo v času obratovanja. Možen je urni najem savne za hotelske goste in za zunanje goste po urniku obratovanja.


Voda

Voda iz pipe v Hotelu Lonca je pitna, zato vas naprošamo, da ne kupujete dodatnih plastenk z vodo. Voda je dragocena dobrina, zato vas prosimo, da ste z njo varčni in dosledno zapirate pipe.


Rent e-bike

V Hotelu Lonca je možen najem kolesa od 7:00 do 21:00h.


Čas obrokov

Zajtrk v Hotelu Lonca je vsak dan od 6.00 do 10.00 ure.


Hotelska kartica

Izguba kartice je plačljiva in se kaznuje z globo.


Televizija

V hotelskih sobah je na voljo televizija s številnimi mednarodnimi programi.


Okvare

Prosimo, da okvare v sobi sporočite sobarici ali na recepciji. Naš vzdrževalec se bo potrudil, da bo okvara odpravljena v najkrajšem možnem času.


Prva pomoč

V nujnih primerih se obrnite na recepcijo.


Izgubljene stvari

Po njih povprašajte na recepciji.


Nočni mir

Traja od 22:00h do 6:00h. Ob kršitvah pravil in hišnega reda se obvesti pristojne osebe. Ukrepi so začasna ali trajna prepoved vstopa v Hotel Lonca ali odstranitev iz objekta.


Bujenje

Želeno uro bujenja sporočite na recepciji.


Sef

Sef vam je na voljo brezplačno v vseh sobah in na recepciji. Priporočamo, da v njem hranite dokumente in vredne predmete. Za denar in vredne predmete v sobah ne odgovarjamo.


Zero waste

V Hotelu Lonca je obvezno ločevanje odpadkov (plastike/pločevinke), embalaža, papir, steklo, biološki odpadki, tekstil, mešano.


Konferenčna soba in mezanin

V Hotelu Lonca je možen najem konferenčne sobe in mezanina. Cena najema konferenčne sobe se obračuna glede na trajanje najema.


Brisače in kopalni plašči

Hotelskih brisač in kopalnih plaščev iz Hotela Lonca ni dovoljeno odnašati. Brisače in kopalne plašče ob odhodu pustite v hotelski sobi. Hotel Lonca si pridržuje pravico zaračunati manjkajoče predmete. Po dodatnih brisačah in kopalnih plaščih povprašajte na hotelski recepciji.


Požarni red

Požarni red in plan evakuacije sta izobešena  na vidnem mestu. Preverite kje so gasilni aparati in zasilni izhodi in sledite navodilom hotelskega osebja in požarnega reda.


Pritožbe in pohvale

Prosimo, da morebitne pritožbe in kritike posredujete recepciji. Knjiga pohval in pritožb vam je na voljo na recepciji.Splošni pogoji za sodelovanje v nagradni igri Hotel Lonca

Splošne določbe

Organizator nagradne igre “SAVNA V HOTELU LONCA - Instagram in Facebook” (v nadaljevanju nagradna igra) je Hotel Lonca d.o.o, Kolodvorska cesta 4, 4000 Kranj (v nadaljevanju: organizator). 

Nagradna igra poteka od 18.1.2024 od 10.00 do 22.1.2024 do 20.00. Nagradna igra poteka na družbenih omrežjih Instagram in Facebook, pri čemer nagradna igra ni na kakršenkoli način sponzorirana ali promovirana s strani družbenih omrežji Instagram in Facebook, prav tako z družbenimi omrežji ni povezana. Nagradna igra se izvaja z namenom promocije organizatorja, Hotel Lonca in njegovih storitev. Nagradna igra poteka na uradni Instagram in Facebook strani Hotel Lonca.


Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Instagram in Facebook, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so starejši od 15 let, pri čemer morajo nagrajenci stari med 15 in 18 let ob prevzemu nagrade priložiti podpisano dovoljenje staršev ali skrbnikov za sodelovanje v nagradni igri,
 • so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in
 • sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Instagram in Facebook.


Mladoletne osebe v nagradni igri lahko sodelujejo le s soglasjem oziroma odobritvijo staršev/skrbnikov.


Način sodelovanja

Uporabniki Instagram in Facebooka, ki želijo sodelovati v nagradni igri, morajo:

 • Slediti Instagram in Facebook strani Hotel Lonca
 • Všečkati in deliti objavo na časovnico (story)
 • V komentar pod objavo nagradne igre označiti osebo s katero bi preživeli čas v savni.


V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje enkrat.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.


Nagrade in prevzem nagrade

Nagradni sklad obsega naslednjo nagrado:

 • 3-urni obisk savne in velnesa v Hotelu Lonca za dve osebi v vrednosti 60,00€.


Nagrade niso izplačljive v denarju, so nezamenljive in neprenosljive. Nagrado je mogoče prevzeti oz. unovčiti v roku 6 mesecev od dneva žrebanja. Nagrajenec lahko odkloni prevzem nagrade. Če nagrajenec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni s komentarjem pod objavo nagradne igre na časovnici Instagram in Facebook strani Hotel Lonca. Nagrajenci bodo morali organizatorju v roku 3 dni od objave posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov, davčno številko) v zasebnem sporočilu na Instagram ali Facebook stran Hotel Lonca. Nagrado prevzame po dogovoru z organizatorjem.

Če nagrajenci osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bodo posredovali, se smatra, da nagrade ne želijo prejeti in s tem izgubijo pravico do nagrade. V tem primeru je organizator prost vseh obveznosti do teh nagrajencev. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.


S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator lahko objavi njihov ime in priimek na spletnih mestih: https://www.instagram.com/hotel.lonca/ in  https://www.facebook.com/hotel.lonca/.

Izžrebanci lahko odklonijo prevzem nagrade. Če izžrebanci sprejem nagrade odklonijo, se šteje, da nagrade ne želijo sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.


Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje Instagram in Facebook strani Hotel Lonca in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • nedelovanje Instagram in Facebook strani Hotel Lonca, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev,
 • izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.


Plačilo dohodnine

Plačilo akontacije dohodnine za prejete nagrade je obveznost organizatorja te nagradne igre, predmet akontacije dohodnine je obisk savne za dve osebi v vrednosti 60,00€ z DDV. Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi.

Nagrajencem se po Zakonu o dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v davčno osnovo. Vrednost nagrad predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu z Zakonom o dohodnini, od katerega organizator nagradne igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25%. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.


Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator pridobi osebne podatke in za namen izvedbe nagradne igre in objave seznama nagrajencev obdeluje njegove osebne podatke, kot so ime in priimek, e-naslov ipd.

Posredovani osebni podatki sodelujočih se hranijo en mesec, o nagrajencih pa pet let. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov (s spremembami in dopolnitvami). Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s tem pa bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: info@hotel-lonca.com.

Posameznik dovoli organizatorju obdelavo v skladu s Pogoji varovanja osebnih podatkov, ki so na voljo na spletni strani https://hotel-lonca.com/ ter vsebujejo podrobnejši opis postopkov in pravic, ki jih ima udeleženec. Za vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov se uporabnik lahko obrne na pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov Hotel Lonca na info@hotel-lonca.com.


Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook in Instagram profilu Hotel Lonca. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov info@hotel-lonca.com. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Kranju.


Kranj, 15. 1. 2024

Hotel Lonca, d. o. o.

Nazaj na vrh